Register, upload AVATAR, save SCORES, meet FRIENDS!
Register
0%
Lights Toggle
Add to favorite games

Human Anatomy & Physiology part 3

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Human Anatomy & Physiology part 3This is a quiz of human anatomy and human physiology. The quiz has 10 questions with four answers where only one is correct. This is the third part of this quiz. So test yourself how much you know about human anatomy and physiology.rnKy eshte nje kuiz nga anatomia e njeriut dhe fiziologjia e njeriut. Kuizi ka 10 pyetje me nga kater pergjigje ku vetem njera eshte e sakte. Kjo eshte pjesa e tretë e ketij kuizi. Pra testoni veten se sa dini rreth anatomise dhe fiziologjise se njeriut.Answer the questions in this quiz showPergjigjuni ne pyetjet qe shfaqen ne kete kuiz. The hip, ball & socket, pivot, hinge, gliding, synovial joint, synarthrotic, diarthrotic, condyle, foramen, fossa, sinus, spine, occipital bone, femur, temporal bone, humerus, kyphosis, lordosis, osteitis deformans, Pott disease, open fracture, impacted fracture, comminuted fracture, greenstick fracture, arthrotic, amphiarthrotic, human physiology online quizzes, human physiology test, human physiology questions and answers, human physiology quizzes, human physiology quiz questions, human physiology exams, human anatomy quiz, human anatomy quiz questions and answers, human muscle anatomy quiz, human anatomy bones quiz, human anatomy trivia, human anatomy quiz questions, human anatomy test, human anatomy quiz for kids, human anatomy quiz game, human body quiz, kuize fiziologjia e njeriut online, test i njeriut fiziologjia, fiziologjia e njeriut pyetje dhe përgjigje, kuize fiziologjia e njeriut, pyetje quiz fiziologjia e njeriut, provimet fiziologjia e njeriut, quiz Anatomi e njeriut, pyetje quiz anatomi njerëzore dhe përgjigje, muskujve njerëzore anatomi quiz, kockat e anatomisë njerëzore quiz, njeriut vogëlsira anatomi, pyetje quiz anatomi njerëzore, test anatomi njerëzore, quiz anatomi njerëzore për fëmijët, human anatomy quiz lojë

Game Tags

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Game Categories

0 votes, average: 0/5